www.iOLiViER.cz
Reklamní agentura v cestovním ruchu : Turistické mapy Prahy : Česká mapa pro NePražáky
Česká mapa pro NePražáky
Formát mapy: A3, barevná
Roční náklad: 30 000 map
Periodicita vydání: 1x ročně
Jazyk: čeština

Pro kompletní ceník vyplňte tento formulář

Technické požadavky na grafiku:
Soubory od Vás očekáváme v následujících formátech:
1. Hotové bloky
Soubory formátů:
*.cdr – (Corel Draw, verze 7-12)
*.pdf – (v tiskové kvalitě – PDFX1a nebo PDFX3)
*.eps, *.ps – veškeré fonty (texty) v křivkách
*.tif – zachovat původní vrstvy - vrstvy, obsahující texty, lze převést do rastru
Okraje na ořezávání – 3 mm, ořezové značky.
2. Obrázky, fotky a texty pro grafické zpracování bloku u nás
Soubory formátů:
*.tif, *.jpg, *.bmp – velikost obrázku musí byt minimálně 1:1, rozlišení minimálně 300 dpi,
žádná komprese, minimální velikost papírových fotek – 10x15 cm

Příští uzávěrka: 1. března

Nabídka inzerce pdf

Podklady – Data z Českého statistického úřadu
K tomuto novému produktu jsme se rozhodli na základě dlouhodobých dat o tuzemských turistech v Praze. V našich grafech můžete zaznamenat vysoký nárůst příjezdů rezidentů do ubytovacích zařízení v Praze.

Věříme, že naše mapy dokážou výraznou a zajímavou obálkou snadno oslovit české hosty.
1 
© 2005-2024 OLiViER s.r.o.