iOLiViER.cz >> Reklamní agentura v cestovním ruchu >> Aktuality >> Zpravodajství

Britové se budou v českých lázních léčit po operacích

Podrobný průzkum trhu v oblasti evropského lázeňství upozornil na jeden dosud opomíjený aspekt. Evropská sanatoria se v současnosti téměř výhradně orientují na wellness a kosmetické procedury. Nabídka skutečné léčebných pobytů je malá. V České republice je tomu naopak. Novým směrem propagace České republiky tak bude „Medical spa tourism“. První velká propagační akce se již uskutečnila v Londýně. Ukázalo se, že například o pobyty na regeneraci a rehabilitaci po velkých ortopedických operacích může být velká poptávka. Britští pacienti navíc mohou za určitých podmínek využít nároku na léčbu v zemích EU hrazenou britským národním systémem, v rámci tzv. schématu NHS-S2.

© 2005-2024 OLiViER s.r.o.